Երկու միլիոն տարեկան հոմինինն ունի մարդու բութ մատի նույն կառուցվածքը

Երկու միլիոն տարեկան հոմինինն ունի մարդու բութ մատի նույն կառուցվածքը

Ուսումնաիսրությունը հաստատում է՝ երկու միլիոն տարեկան հոմինինը, որն ունի մարդու բութ մատի նույն կառուցվածքը մեր հին նախնիներից ամենաառաջինն է եղել, որը ձեռքով վերցրել է տարբեր առարկաներ, ինչպես նաև մագլցել է ծառների վրա:

Ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել է, որ մարդու հին նախնին, որն ապրել է երկու միլիոն տարի առաջ ունեցել է ձեռքեր, որոնց միջոցով կարողացել է մարդու նման տարբեր շարժումներ կատարել, ինչպես նաև մագլցել ծառների վրա:

Ավստրալոպիտեկուս սեդիբան ժամանակակից մարդու հեռավոր ազգականն է, որն ապրել է այժմյան Հարավային Աֆրիկայի տարածքում:

Հոմինինի լավ պահպանված ոսկորների ուսումնասիրությունը ցույց են տալիս, որ ձեռքը խառնածին (հիբրիդ) է եղել, որի միջոցով արարածը կարողացել է և՛ մարդանման շարժումներ կատարել, և՛ ծառների վրա մագլցել, համաձայն Քենթի համալսարանաի մարդաբաններից մեկի տեսակետի:

Ավստրալոպիտեկուսի բութ մատների  կառուցվածքը պատկերացում է տալիս, որ դրանք լավ հարմարեցված են եղել ծառների վրա մագլցելու և ճյուղ բռնելու համար: Այնուամենայնիվ, բութ մատի կառուցվածքը մի փոքր տարբեր է, ասում են հետազոտողները:

Սա հաստատում է որ Ա. սեդիբան տարբերվում է մյուս հասարրակ հոմինիններից, ներառյալ Ավստրալոպեդիկուսներից: Դոկտոր Քրիստոֆեր Դանմորը, որը ղեկավարում էր հետազոտությունը, ասել է

  • Ոսկրածուծի ներքին կառուցվածքները կյանքի ընթացքում հաճախակի փոփոխության են ենթարկվում կատարած  շարժումների արդյունքում: Հետևաբար, մեր գտածոները կարող են խթանել ձեռքի ներքին կառուցվածքի հետագա հետազոտություններին` կապված գործիքների օգտագործման և արտադրության հետ,- նշել է նա:
wp-apeth