Կպարգևատրվեն լավագույն մանկավարժները

Կպարգևատրվեն լավագույն մանկավարժները

«Ուսուցչի օրվա» առթիվ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժներին պարգևատրում» միջոցառման իրականացման նպատակով գործադիրն ընդունել է համապատասխան որոշում: Ըստ հիմնավորման՝ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը նպատահարմար է գտել 2021 թվականի միջոցառման շրջանակում «Տարվա լավագույնները» մրցույթի արդյունքում հաղթող մասնակիցներին տրամադրել դրամական պարգև: Նախատեսվում է պարգևատրել շուրջ 22 հաղթող մասնակցի՝ յուրաքանյուրին 500.000 ՀՀ դրամի չափով (ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը և տուրքերը)։ 2020 թվականին «Տարվա լավագույնները» մրցույթի շրջանակում ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից պարգևատրվել է 58 մանկավարժ ՝դյուրակիր համակարգիչներով։ Մանկավարժներին դյուրակիր համակարգիչներով պարգևատրման փոխարինումը դրամական պարգևով պայմանավորված է մանկավարժներին՝ սեփական աշխատանքի արդյունքում ձեռքբերած պարգևն առավել նպատակային և ըստ անհրաժեշտության տնօրինելու հնարավորություն ընձեռելու անհրաժեշտությամբ։

Կառավարությունն ընդունել է որոշում, որով նախատեսվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2021 թ. հաստատված բյուջեով նախատեսված ծրագրերից վերաբաշխել 15,606.1 հազար դրամ: Վերաբաշխվող գումարները նախատեսվում է ուղղել կապիտալ ծախսերի, մասնավորապես՝ Եղվարդի N 1 ավագ դպրոցի սանհանգույցների ոչ բարվոք վիճակի և դասասենյակների մանրահատակի վերանորոգմանը և Երևանի Ա. Երզնկյանի N 118 ավագ դպրոցի ուսումնական գործընթացը պատշաճ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերմանը:

Գործադիրը փոփոխություններ է կատարել «ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության կարգը հաստատելու մասին» որոշման մեջ՝ կիրառման ընթացքում առաջացած խնդիրները հստակեցնելու նպատակով: Ըստ այդմ՝ առաջարկվում է, մասնավորապես՝ տնօրենի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման կազմակերպչական աշխատանքները սկսելու համար սահմանել նոր ժամկետ` պայմանագրի ժամկետը լրանալուց երեք ամիս առաջ: Դա հնարավորություն կընձեռնի մինչև թափուր տեղ առաջանալը ընտրել նոր տնօրեն և խուսափել ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու հանգամանքից, իսկ այլ պատճառներով տնօրենի տեղի թափուր տեղ առաջանալու դեպքում` երեք ամսվա ընթացքում հայտարարվում է մրցույթ: Որոշմամբ առավել հստակ է սահմանվել խորհրդի լիազորությունները և մրցույթի անցկացման աշխատանքների կազմակերպումը, սահմանվել է նաև լիազոր մարմնի ներկայացուցչի և զանգվածային լրատվական միջոցների մասնակցության ապահովման ու նրանց լիազորությունները: Սահմանվել է նաև, որ մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվում այն հավակնորդը, ով հավաքել է խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի մեծամասնության կողմ ձայներ:

wp-apeth