Աշնանացան ցորենի արտադրության խթանման 2021թ. պետական աջակցության ծրագիրը կիրականացվի բոլոր մարզերում

Աշնանացան ցորենի արտադրության խթանման 2021թ. պետական աջակցության ծրագիրը կիրականացվի բոլոր մարզերում

Հայաստանի Հանրապետությունում աշնանացան ցորենի արտադրության խթանման 2021 թվականի պետական աջակցության ծրագրի հիմնական նպատակն է կորոնավիրուսի տնտեսական և ռազմական դրության, ինչպես նաև սակավաջրության հետևանքների մեղմման, պարենային անվտանգության ապահովման համար աշնանացան ցորենի սերմերի գնի մասնակի սուբսիդավորման կամ փոխհատուցման միջոցով նպաստել ագրոտնտեսական բարձր ցուցանիշներով օժտված սերմերի հասանելիության ապահովմանը, բերքատվության բարձրացմանը, ցանքատարածությունների ավելացմանը՝ նաև չմշակվող հողերի օգտագործման միջոցով, արդյունքում տեղական աշնանացան ցորենի ծավալների և տնտեսավարող սուբյեկտների եկամուտների ավելացմանը։

Էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկացմամբ՝ ծրագիրը կիրականացվի 2021 թվականներին ՀՀ բոլոր մարզերում։

Ծրագրի շահառու կարող են հանդիսանալ 1-100 հա մակերեսով ցորենի ցանքատարածություններ մշակող տնտեսավարողները, ընդ որում, ծրագրի շրջանակում յուրաքանչյուր շահառուի կողմից ձեռք բերվող սերմերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 35000 կգ-ը:

Ծրագրին մասնակցելու համար մատակարարները մինչև տվյալ տարվա օգոստոսի 12-ը դիմում են Էկոնոմիկայի նախարարություն։ Ծրագրին չեն կարող դիմել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 2-ի N 1148-Լ և 2021 թվականի փետրվարի 11-ի N 176-Լ որոշումների շրջանակում արձանագրված խախտումներ կատարած մատակարարները և (կամ) շահառուները։

Նույն տնտեսավարողի կողմից մշակվող ցանքատարածությունների մակերեսների հանրագումարը չի կարող գերազանցել 100 հա–ը։ Գրանցված սերմնարտադրողները բացառապես սերմնարտադրության նպատակով կարող են ևս մինչև 100 հա տարածքում ցանք կատարել՝ սույն ծրագրում նշված սորտերի էլիտային սերմերով։

Ծրագրի շրջանակում ձեռք բերված սերմերով պետք է պարտադիր ցանք կատարվի մինչև տվյալ տարվա նոյեմբերի 1-ը, իսկ եղանակային պայմաններով պայմանավորված ցածրադիր շրջաններում՝ մինչև նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակը:

Ծրագրի շրջանակում առաջարկվում է աշնանացան ցորենի էլիտա և/կամ 1-ին վերարտադրության սերմերի գնի մասնակի սուբսիդավորում կամ փոխհատուցում, որի արդյունքում սերմերը ձեռք կբերվեն շուկայականից առավել ցածր գներով՝ շուրջ 30%։ Սուբսիդիա կամ փոխհատուցում կտրամադրվի միայն հավաստագրված, պիտակավորված, ախտահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված լաբորատորիաներում փորձաքննություն անցած սերմերի համար։ Մատակարարները կարող են իրենց կողմից արտադրված և/կամ ներմուծված սերմերով, իսկ տնտեսավարողները ներմուծված սերմերով ցանք կատարել ու ստանալ սուբսիդիա կամ փոխհատուցում։

Ծրագրի շրջանակում ցորենի մշակության, ագրոտեխնիկական միջոցառումների կիրառման, սերմերի ախտահանված լինելու վերաբերյալ խորհրդատվություն ստանալու նպատակով Էկոնոմիկայի նախարարությանը դիմած շահառուներին կտրամադրվի անվճար խորհրդատվություն։

Ծրագրի շրջանակում տնտեսավարողները կարող են սերմ ձեռք բերել միայն Նախարարության կայքում հրապարակված մատակարարներից։ Սերմերի վաճառքը կիրականացվի օգոստոսի 17-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը՝ բացառապես պայմանագրային հիմունքներով (Պայմանագրի օրինակելի ձև) Ծրագրի մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

wp-apeth